The AESI Members' List 2022

L M NO. NAME EMAIL MOBILE
LM 865/2022 Dr. Devendra Kumar Tiwari devtiwariphd@gmail.com 9467498878
LM 866/2022 Dr. Monisha Saxena monisha.survivor@gmail.com 9058522283
LM 867/2022 Dr. Harmanjot Kaur Bhatti bhattihrmn0046@gmail.com 8146020446
LM 868/2022 Atul Satyavijay Durge atuldurge89@gmail.com 7875275846
LM 869/2022 Bijender Singh bijendersingh8t@yahoo.com 9015463900
LM 870/2022 SHAILESH RANJAN shaileshsharma2k6@gmail.com 8986906841
LM 871/2022 V Surya Seshagiri Anumula surya.adept@gmail.com 9440840517
LM 872/2022 Maryam Afzal afzalym4@gmail.com 6206703939
LM 873/2022 Dilip K Madhesiya drdilip24@gmail.com 9451677679
LM 874/2022 Dr Mary John Sajeev marysajeev@gmail.com 8120008102